Inserer ici votre texte ...

HOME
NIEUWIGHEDEN!
ZOEK EEN VOERTUIG
PROMOTIONS
UW WINKELWAGEN
CONTACT ONS
WIE ZIJN WIJ?
INLOGGEN

WETTELIJKE VERMELDINGEN

publishing director : LEPLAT Thibaut - 1 lot. Morne Emile

La Savane (npsstmartin@gmail.com)

Host : NIPPON PIECES SERVICES - 14 rue de la voyette - 59273 FRETIN - TEL : 0.820.003.004

Wettelijke informatie

DE web site gebruikers zijn gehouden de indelingen van de wet met betrekking aan de informatica te eerbiedigen, aan bestanden en vrijheden, waarvan de overtreding onderhevig is aan strafrechtelijke sanctie’s.
Zij moeten zich namelijk onthouden, nominatieve informatie tot dewelke zij toegang hebben, van het verzamelen van gegevens, van alle gebruik via omwegen en in het algemeen, van elke handeling die schade zou berokkenen aan het priveleven of aan de goede naam van de personen.
De gebruiker van de website NPS SAINT-MARTIN Erkend gecontroleerd te hebben dat de gebruikte informatica configuratie geen enkele virus bevat en dat deze in perfecte staat van functioneren is.
De beheerder van de website stelt alles in het werk om aan de gebruikers informatie en/of apparatuur aan te bieden en controleerd alles, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, gebrek aan informatie en/of de aanwezigheid van een virus op zijn site.
De informatie verstrekt door de beheerder van de website is indicatief en kunnen de gebruiker niet dispenseren van een bijkomende en gepersonaliseerde analyse.
De beheerder van de website kan geen garantie bieden voor wat betreft de juistheid, volledigheid, de actualiteit van de op zijn site verstrekte informatie.
Bijgevolg, de gebruiker erkend deze informatie te gebruiken op zijn eigen verantwoordelijkheid.
De gebruiker is tevens ingelicht dat, overeenkomstig artikel 32 van de informatica wet, gewijzigde bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, de door de gebruiker verstrekte informatie door middel van de formulieren aanwezig op deze site, zijn nodig om zijn vraag te beantwoorden en zijn bestemd voor de uitbater van deze website, verantwoordelijk van de verwerking voor doeleinden van administratief beheer.
De gebruiker is ingelicht, bij het raadplegen van deze site, dat bij het raadplegen van de site, een cookie zich automatisch kan installeren op zijn besturings software.
De cookie is een blok met gegevens die niet toelaat van de gebruiker te identificeren, maar wel om gegevens met betrekking van navigatie van deze op de site te bekomen.
De parametrisatie van de navigatie-software laat toe van te informeren van de aanwezigheid van een cookie en van hem eventueel te wijgeren.
De gebruiker beschikt over een toegangsrecht, verwijdering en wijziging van persoonlijke gegevens verstrekt door middel van de cookies in de hieronder vermelde voorwaarden.
De algemene structuur, teksten, bewegende of niet bewegende beelden, klank, know-how, en alle andere elementen die de site bevatten zijn de exclusive eigendom van de web site uitbater.

De reproductie op papier

De reproductie van de bladzijden van deze site op papier is niet toegelaten.

De reproductie op electronisch medium

De reproductie van het geheel of gedeelte van deze site op een electronisch medium is niet toegestaan voor prive of professionneel gebruik. Het ter beschikking stellen op een serveris verboden.

Algemene verkoopsvoorwaarden

U kunt vrij onze verkoopsvoorwaarden raadplegen door hier te klikken.

 

U beschikt over een toegangsrecht van wijziging van correctie en van opheffing van de gegevens die u betreffen (art.34 van de wet informatica en vrijheid''). Om dit te doen, ga naar het blad contact.
Aan favorieten toevoegen | Stuur deze pagina naar een vriend | Wettelijke vermeldingen | Contact ons